mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, gmina Supraśl, powiat białostocki.

Białystok, 2018.09.21

 

 

HK.903.106.2018

 

 

Komunikat nr 23/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, gmina Supraśl, powiat białostocki.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku informacją z dnia 21.09.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).