mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę Cibory Gałeckie, gmina Zawady, powiat białostocki, powiat zambrowski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane w dniach 20 i 27.08.2009r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli oraz paciorkowców kałowych (Enterokoków).