mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 dotyczący braku przydatności jakości wody oraz nakazu unieruchomienia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wodociągu Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki

Białystok, dnia 2016.01.22

 

 

HK.903.9.2016

 

 

 

Komunikat nr 1

 

dotyczący braku przydatności jakości wody oraz nakazu unieruchomienia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

wodociągu

Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nakazu unieruchomienia wodociągu Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do unieruchomienia wodociągu, podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 170 osób.

Produkcja wody wynosi 3,7 m³/dobę.