mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.19

HK.9027.2.1.17.2011

 

                                                              Komunikat nr 32

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranych w dniu 13 i 16.09.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kaletniku w punkcie zlokalizowanym w hydroforni i zespole szkół w Kaletniku będącymi punktami monitoringu jakości wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie przekazanych w dniu 19.09.2011r. wyników badań laboratoryjnych, mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „GRES” Spółka Jawna z Suwałk do:

  • poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu wiejskim w Kaletniku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonymi w zał. nr 3 rozporządzenia
  • powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach o wykonaniu nałożonego obowiązku popartego wynikami badań laboratoryjnych.

Biorąc pod uwagę względy ochrony zdrowia decyzji powyższej nadano rygor natychmiastowej wykonalności

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż woda z wodociągu Nowa Wieś przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg w Kaletniku zaopatruje 850 osób.

 

Dostarcza wodę miejscowościom: Adamowizna, Deksznie, Dębowo, Głęboki Rów, Grauże Nowe, Kaletnik, Klonorejść, Łowocie, Wiatrołuża Druga, Bobrowisko.

 

Dobowa produkcja wody wynosi  150 m³/d.