mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 32 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2015.10.12

HK.903.64.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 32

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Mielniku,

gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

 

          Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oceną jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mielniku, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.