mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 26/HK/2018 dot. pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie gm. Kolno

Białystok, 2018.10.10

HK.903.119.2018

 

 

Komunikat nr 26/HK/2018

dot. pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie gm. Kolno.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi zobowiązując administratora wodociągu m.in. do:

a)      unieruchomienia ww. wodociągu i podjęcia działań naprawczych,

b)      doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

c)      udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych.,

d)     zapewnienia zastępczego źródła wody.

Jak wynika z informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie sieć ww. wodociągu podłączono do wodociągu w Rogienicach jako zastępczego źródła wody dla ludności.

            Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1154 osób,

Produkcja wody wynosi 197,3 m3/d.