mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 12.03.2009r. oraz 16.03.2009r. w ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż w zakresie wykonywanych oznaczeń zbadana woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w obowiązujących przepisach.