mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 34 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki, powiat suwalski

Białystok, 2013.10.10

HK.9027.2.1.18.2013

 

 

 

 

Komunikat nr 34

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki,

powiat suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w dniu 10.10.2013r woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.