mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ignatki- Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

             Białystok, 2013.07.10

HK.9027.2.1.11.2013

 

 

 

Komunikat nr 19

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ignatki- Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 09.07.2013r. woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).