mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Milejczycach, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki

Białystok, 2015.09.04

 

HK.903.57.2015 

Komunikat nr 22 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Milejczycach,

gmina Milejczyce, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Milejczycach, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1963 osoby

Zaopatrywane miejscowości: Milejczyce, Biełki, Borowiki, Chańki, Choroszczewo (wieś), Choroszczewo (kolonia), Gołubowszczyzna, Grabarka, Jałtuszczyki, Klimkowicze, Kościukowicze, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo - Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Wałki.

 

Produkcja wody wynosi 244 m3/dobę.