mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2009.12.28

HK.4131-16/1-28/09

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu w Suchowoli, w powiecie sokólskim

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż jakość wody do spożycia  w wodociągu w Suchowoli spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 14.12.2009r. oraz w dniu 22.12.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli.

 

 

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka