mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Kulesze Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2013.08.09

 

 

HK.9027.2.1.13.2013

 

Komunikat nr 22

dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Kulesze Kościelne,

gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Kulesze Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wysokiem Mazowieckiem powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.


Wodociąg zaopatruje w wodę 2186 mieszkańców

 

Zaopatrywane miejscowości: Kulesze Kościelne, Stara Litwa,

Stare Wykno, Nowe Wykno, Kulesze Podlipne, Stare Niziołki,

Wnory Wiechy, Kulesze Podawce, Chojane Bąki, Chojane

Gorczany, Leśniewo Niedźwiedź, Nowe Grodzkie, Grodzkie

Szczepanowięta, Chojane Piecki, Stare Grodzkie, Wnory

Wypychy, Wnory Pażochy, Kulesze Litewka, Niziołki

Dobki, Gołasze Mościcie, Stypułki Giemzino.

Produkcja wody wynosi 490m3/dobę