mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Jeleniewo, gm. Jeleniewo, pow. suwalski

Białystok, dnia 2012.06.22

HK.9027.2.1.2.2012

 

 

 

Komunikat nr 3

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Jeleniewo, gm. Jeleniewo, pow. suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 22.06.2012r. woda z wodociągu Jeleniewo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.