mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 37 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu lokalnego należącego do Fadom-Bud Sp. z o.o. w Białymstoku, gmina Białystok, powiat białostocki

Białystok, dnia 2013.10.18

 

 

HK.9027.2.1.21.2013

 

 

Komunikat nr 37

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu  lokalnego należącego do

Fadom-Bud Sp. z o.o. w Białymstoku, gmina Białystok, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu  lokalnego należącego do Fadom-Bud Sp. z o.o. w Białymstoku, gmina Białystok, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

Wodociąg zaopatruje w wodę: 170 mieszkańców bloku przy ul. Jana Pawła II 79

Produkcja wody  wynosi: 5 m3/dobę