mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.02.09

 

HK. 4131-16/1-2/ 2010

 

Komunikat nr 5

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Pruska Mała w powiecie augustowskim

(wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż jakość wody z wodociągu Pruska Mała w powiecie augustowskim spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Na podstawie przedstawionych przez administratora wodociągu firmy „Optima” sp. z o.o. w Olecku w dniu 08.02.2010r. wyników badań wody pobranej z sieci wodociągu Pruska Mała wynika, iż jakość wody z tego wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązujących przepisach prawa i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

                                                                  dr n. med. Alicja Gabrylewska