mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 14 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski

Białystok, dnia 2014.06.30

 

 

HK.903.20.2014

 

 

Komunikat nr 14

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dąbrowa Białostocka,

gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  6730 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Dąbrowa Białostocka, Grabowo,

Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kirejewszczyzna, Miedzianowo,

Nowa Wieś, Osmołowszczyzna.

Produkcja wody wynosi 519 m³ na dobę.