mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Rogowo, powiat białostocki, gmina Choroszcz

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że właściciel wodociągu przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniki badania wody pobranej z ww. wodociągu w dniu 01.06.2017r., z których wynika, że woda spełnia obowiązujące wymagania w zakresie zawartości manganu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).