mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 31 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski

Białystok, dnia 2014.11.19

 

 

HK.903.36.2014

 

 

Komunikat nr 31

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Siemianówka,

gmina Narewka, powiat hajnowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z pismem otrzymanym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.