mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 30 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki, powiat suwalski

Białystok, dnia 2013.09.26

HK.9027.2.1.18.2013

 

 

Komunikat nr 30

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki, powiat suwalski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach powiadomił o powyższej sytuacji zarządcę wodociągu, tj.Przedsiebiorstwo Remontowo- Budowlane „GRES” Sp.j. ul. Minkiewicza 8 oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody.

 

Zaleca się używanie wody w niniejszego wodociągu przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

 

Wodociąg  zaopatruje  901 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Kaletnik, Klonorejść, Grauże Nowe, Wiatrołuża Pierwsza, Wiatrołuża Druga, Adamowizna, Łowocie, Głęboki Rów, Deksznie, Bobrowisko, Dębowo.

Produkcja wody wynosi 160 m³/d.