mapa serwisudrukuj
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że na podstawie przeprowadzonych do dnia 22.10.2008r. badań laboratoryjnych wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białowieży stwierdza, że jakość wody pod względem bakteriologicznym uległa poprawie i jest zgodna z wymogami określonymi w zał. 3 lit. A „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce odwołał obowiązek dezynfekcji wody podawanej do sieci wodociągowej ww. wodociągu oraz konieczność jej przegotowania przed spożyciem informując o powyższym gminy w Białowieży i Hajnówce oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Eksploatacji Wodociągów w Białymstoku ul. Handlowa 6. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do wójta gminy Białowieża o poinformowanie o powyższym mieszkańców miejscowości Białowieża, Pogorzelce, Teremiski i Budy zaś wójta gminy Hajnówka o poinformowanie mieszkańców miejscowości Budy Leśne.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat hajnowski
  • Hajnówka
  • Białowieża