mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody w wodociągu miejskim w Sokółce (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych dnia 14.07.2009r. z wodociągu miejskiego w Sokółce (pompownia, ul. Mickiewicza i stacja uzdatniania, ul. Kołłątaja) nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli – woda odpowiada wymogom obowiązujących przepisów.

            W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w dniu 17.07.2009r. umorzył prowadzone postępowanie administracyjne.