mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2014.03.11.

 

 

HK.903.11.2014

 

 

 

Komunikat nr 4

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Obrubniki,

gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1701 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Chraboły, Kobuzie, Kozińce, Krynice, Kulikówka, Nowosiółki.

Obrubniki. Ponikła. Szmaciły, Zalesie.

Produkcja wody wynosi 188 m³ na dobę.