mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki

Białystok, dnia 2016.01.26

 

 

HK.903.9.2016

 

 

 

Komunikat nr 2

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu

Fadom-Bud, gmina Białystok, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanego badania pod względem mikrobiologicznym (w kierunku obecności bakterii gr. coli i Escherichia coli) odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.