mapa serwisudrukuj

                                                                                                                                Białystok, dnia 2010.05.21

HK. 4131-16/1-4/ 2010

 

 

Komunikat nr 9

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągów w Skieblewie i Lipsku, pow. augustowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w wyniku badań  laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 18 maja 2010r przez pracownika PSSE w Suwałkach z wodociągów w Skieblewie i Lipsku stwierdzono, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

 Inspektor Sanitarny

                                                                                                               w Białymstoku

    dr n. med. Alicja Gabrylewska