mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.12

HK.9027.2.1.13.2011

 

 

 

                                                                               Komunikat nr 28

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyników badań laboratoryjnych przesłanych w dniu 12.09.2011 r. próbek wody pobranej z sieci wodociągu Radziłów w miejscowości Ostrowik 6 stwierdzono, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w załączniku nr 3A pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.