mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Mielnik , gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2012.09.20

HK.9027.2.1.6.2012

 

 

Komunikat nr 9

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu  Mielnik ,

gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje: 2539  mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowościom: Adamowo-Zastawa, Mielnik-Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Mielnik-Poręby, Radziwiłłówna, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelicze, Olchowice, Stankowicze.

Produkcja wody wynosi: 232 m3/d.