mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Łętownica, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2017.05.29

 

 

HK.903.18.2017

 

 

Komunikat nr 7

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Łętownica,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Łętownica, gmina Szumowo, powiat zambrowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 6 (jtk).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych,

b)   doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c)    zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 382 osoby,

Produkcja wody wynosi : 91 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Łętownica gm. Szumowo, Łętownica Parcel gm. Andrzejewo.