mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 28 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Milejczycach, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki

Białystok, 2015.09.23

HK.903.57.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 28

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Milejczycach,

gmina Milejczyce, powiat siemiatycki

 

 

          Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oceną jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milejczyce, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.