mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 20 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Tajno Stare, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski

             Białystok, 2013.07.17

HK.9027.2.1.10.2013

 

 

 

Komunikat nr 20

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Tajno Stare,

gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski

 

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w dniu 17.07.2013r. woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia.