mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Stelmachowo, gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok, 2015.02.11

HK.903.14.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 2

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Stelmachowo,

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanego badania (bakterie grupy coli) odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).