mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.12

HK.9027.2.1.14.2011

 

                                                                   Komunikat nr 27

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec,

powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 07.09.2011r.

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ciechanowcu w punkcie na sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem mazowieckiem podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu w dniu 09.09.2011r. informacji z laboratorium o wystąpieniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego telefonicznie poinformował administratora wodociągu – Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania odbiorców wody,
  • wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż woda z wodociągu Ciechanowiec przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Wodociąg w Ciechanowcu zaopatruje w wodę - 8156 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Ciechanowiec, Antonin, Bujenka, Gaj, Kobusy, Koce Basie, Koce Piskuły, Koce Schaby, Kosiorki, Kostuszyn, Kozarze, Kułaki, Malec, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare, Skórzec, Trzaski,Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Stara, Winna Wilki, Winna Wypychy, Zadobrze, Dąbczyn, Ciechanowczyk, Tworkowice, Wojtkowice Stare, Wojtkowice Dady, Wojtkowice Glinna, Nowodwory.

Produkcja wody wynosi - 950 m3/dobę.