mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, dn. 2009.10.30

HK.4131-16/1-23/2009

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody

w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę

w Gródku, gmina Gródek, powiat białostocki

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 13.10.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli i paciorkowców kałowych (Enterokoków).

 

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka