mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rudka, gmina Rudka, powiat bielski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Rudka gmina Rudka, powiat bielski.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 1808  mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości: Rudka, Niemyje-Ząbki, Niemyje-Skłody, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Niemyje Jarnąty, Koce Borowe, Józefin-kolonia.

Produkcja wody wynosi 258 m3/d.

 

 

                                                                                               p.o. Podlaskiego Państwowego

                                                                       Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                                       w Białymstoku

                                                                      z up. Joanna Siemienkowicz