mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok, dnia 2016.09.07

 

 

HK.903.25.2016

 

 

 

Komunikat nr 11

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Ignatki Osiedle,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku informacją z dnia 07.09.2016r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym (monitoring przeglądowy) odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.