mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbach wody pobranych do badań w dniu 17.08.2009r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ciborach Gałeckich stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 18.08.2009r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Cibory Gałeckie.

 

            Wodociąg Cibory Gałeckie zaopatruje w wodę 594 mieszkańców powiatu białostockiego i 1190 mieszkańców powiatu zambrowskiego z następujących miejscowości:

Powiat białostocki Cibory Gałeckie,  Nowe Grabowo, Stare Grabowo, Nowe Krzewo, Nowe Chlebiotki, Stare Chlebiotki;

Powiat zambrowski-  Duchny- Wieluny, Jawory- Klepacze, Ożary Wielkie, Ożarki- Olszanka, Nowe Zalesie, Stare Zalesie, Nowe Zambrzyce, Stare Zambrzyce, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.