mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Łapy, gm. Łapy , pow. białostocki

Białystok, dnia 2011.09.02

HK.9027.2.1.9.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 23

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Łapy, gm. Łapy , pow. białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 30.08.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łapach w stacji uzdatniania wody stwierdzono obecność mikroorganizmów w 22±2. ºC po 72h w 1ml wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach,
  • polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowanie odbiorców wody z w/w wodociągu o jej jakości.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Łapy przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -15950 osób

Dostarcza wodę miejscowościom: Łapy, Łapy Łynki, Łapy Kołpaki

Produkcja wody wynosi -11570m3 /dobę.