mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 6/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jeżewo Stare gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok, 2018.06.28

 

 

HK.903.61.2018

 

 

Komunikat nr 6/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jeżewo Stare

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku informacją z dnia 28.06.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).