mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 20 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dubaśno, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

Białystok, dnia 2014.09.15

 

 

HK.903.27.2014

 

 

Komunikat nr 20

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dubaśno,

gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Dubaśno, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 631 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Dubaśno, Chilmony, Kolonia Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki,  Sieruciowce.

Produkcja wody wynosi  110 m3/dobę wody.