mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rudawka, gmina Płaska, powiat augustowski

Białystok, dnia 2014.07.25

 

 

HK.903.22.2014

 

 

Komunikat nr 17

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rudawka,

gmina Płaska, powiat augustowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Rudawka, gmina Płaska, powiat augustowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 200 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Rudawka, Osienniki, Kudrynki.

Produkcja wody wynosi  10 m3/dobę wody.