mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 27 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Miastkowo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński

Białystok, dnia 2013.09.12

 

 

HK.9027.2.1.16.2013

 

Komunikat nr 27

dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu  Miastkowo,

gmina Miastkowo, powiat łomżyński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu  Miastkowo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Łomży powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

Wodociąg zaopatruje w wodę: 1356 mieszkańców

Zaopatrywane miejscowości: Miastkowo, Rybaki, Korytki Leśne, Czartoria.

Produkcja wody  wynosi: 182 m3/dobę