mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Marianowie, gmina Piątnica, powiat łomżyński

Białystok, dnia 2012.07.09

HK.9027.2.1.3.2012

 

 

Komunikat nr 4

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody  z wodociągu

w Marianowie,

 gmina Piątnica, powiat łomżyński

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie gmina Piątnica, powiat łomżyński.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z póź. zm.).

W związku z powyższym administrator wodociągu powiadomił odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz przystąpił do działań naprawczych w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 232 mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości Marianowo.

Produkcja wody wynosi 39 m3/d.