mapa serwisudrukuj

                                                                                                                                                   Białystok, dnia 2010.09.08

HK.4131-16/1-10/2010

 

Komunikat nr 22

dotyczący poprawy jakości wody

w wodociągu  Szczepankowo, gm. Śniadowo, pow. łomżyński

 

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że przeprowadzone badania prób wody pobranych w dniu 30.08.2010r. przez pracownika PSSE Łomży oraz w dniu 06.09.2010r. przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie w ramach kontroli wewnętrznej ( w stacji uzdatniania wody, sieci ) z wodociągu Szczepankowo, gm. Śniadowo wykazały, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61.poz.417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska