mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 01.09.2010r.

HK.4131-16/1-11/2010

 

 

Komunikat nr 19

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Dobrzyniówce, gm. Zabłudów, pow. białostocki

 

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej przez pracownika PSSE w Białymstoku w dniu 27.08.2010r w wodociągu w Dobrzyniówce stwierdzono bakterie grupy coli,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2007r Nr 61 poz 417 z późn. zm.).  

            W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wszczął postępowanie mające doprowadzić wodę do jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom.

W/w wodociąg  zaopatruje w wodę 970 osób.

Właścicielem wodociągu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dobrzyniówce.

Zaopatrywane miejscowości: Dobrzyniówka, Rafałówka, Folwarki Tylwickie, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie.

Produkcja wody wynosi 128 m³ na dobę.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska