mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 21 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Dubaśno, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

Białystok, dnia 2014.09.29

 

 

HK.903.27.2014

 

 

Komunikat nr 21

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Dubaśno,

gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku o informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.