mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

                                                                  Białystok, dnia 2012.09.28

HK.9027.2.1.11.2012

 

Komunikat nr 17

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 2037 mieszkańców, 17 wsi gminy Perlejewo  tj: Borzymy, Granne,  Koski-Falki, Koski-Wypychy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Perlejewo, Pieczyski, Twarogi-Trąbnica, Modusy-Dworaki, Kruzy, Głęboczek, Kobyla. Produkcja wody wodociągu Perlejewo wynosi średnio 270 m3 wody na dobę

 

 

 
 

p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

        w Białymstoku

dr n. przyr.  Joanna Maria Soszka