mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, 2009.10.16

HK.4131-16/1-24/2009

 

 

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Rutki Stare, gm. Augustów, pow. augustowski

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Rutki Stare przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

W próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu w dniu 13.10.2009r. przez  pracownika PSSE w Augustowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

             W związku z powyższym PPIS w Augustowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

            Wodociąg Rutki Stare zaopatruje 530 osób w następujących miejscowościach: Rutki Stare, Rutki Nowe, Jeziorki, Turówka, Żarnowo. Produkcja wody wynosi  136 m3/dobę. Właścicielem wodociągu jest Urząd Gminy w Augustowie, a administratorem OPTIMA sp. z o.o. w Olecku

Państwowy Wojewódzki

    Inspektor Sanitarny

      w Białymstoku

                                                                 dr n. med. Alicja Gabrylewska