mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 25 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Choroszcz, gm. Choroszcz, powiat białostocki

Białystok, dnia 2011.09.08

HK.9027.2.1.12.2011

 

 

 

                                                     Komunikat nr 25

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Choroszcz, gm. Choroszcz, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniu 08.09.2011 r. próbek wody pobranej  z wodociągu Choroszcz stwierdzono, iż woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.