mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 27 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2012.11.19

HK.9027.2.1.9.2012

 

 

 

Komunikat nr 27

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19.11.2012r. woda z wodociągu Radziszewo Sieńczuch spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.