mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Olekszach w gminie Orla w powiecie bielskim.

W nawiązaniu do komunikatu wydanego w dniu 31.03.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej  dnia 30.03.2009r. w 5 dodatkowo wyznaczonych, pozamonitoringowych punktach na sieci wodociągowej Oleksze nie stwierdzono ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2 °C po 48 godz. i ogólnej liczby mikroorganizmów  w 22±2 °C po 72 godz. 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim ustalił na dzień  06.04.2009r. pobór prób wody do badań w 3 punktach monitoringowych ww. wodociągu.

            W następnym komunikacie zamieszczona zostanie informacja o wynikach tych badań.