mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 20 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Czarnowo Biki, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2011.08.30

HK.9027.2.1.10.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 20

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Czarnowo Biki, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej z w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym telefonicznie poinformował administratora wodociągu – Wójta Gminy Kulesze Kościelne i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania odbiorców wody,
  • wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Czarnowo Biki przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 111 mieszkańców z miejscowości Czarnowo Biki i Czarnowo Undy

Produkcja wody wynosi średnio 44m3 /dobę.